Könyvtár

Kedves Kolleginák, kollégák!

   A Felnőtt képzésben lévő változások miatt szeretnénk tudatni veletek, hogy bátran forduljatok hozzánk, mert már kidolgoztuk azt a tanmenetet, amit csatolni kell az adatszolgáltatás mellé.

   Ebben nagy segítségünkre volt Dankó Péter Instructor, aki ezt létrehozta.

   A kompetencia kérdéskörében és a haladó tanfolyamokban pedig Dr.h.c. Várhidi Ilona volt segítségére. Szívesen segítünk nektek is, akik a Three in One Concepts One Brain ágát oktatjátok.

 

Dankó Péter és Dr.h.c. Várhidi Ilona

Várkonyi György 2023 feruári előadásának alapjául szolgáló anyaga. Bejelentkezést követően szövetségünk minden tagja számára hozzáférhető.

Bizonyára emlékeztek Carol A. Hontz már – már közhelynek tűnő szólására: „Kérdezd a TESTET!” Akkor azt gondoltam, hogy jól meg kell tanulnom kérdezni. Ebben az előző hivatásom sokat segített (bizonyára emlékeztek rá, hogy rendőrtiszt voltam).

Az Egy Agy/Három az egyben kineziológiai ágelsajátítása közben módszertanilag megtanultuk, hogy a stresszoldás egyik fő mozzanata a Cél/Ügy kiválasztása, az ezen lévő NÉT/PÉT meghatározása. 

Az „Agytorna” (Brain Gym)tanulmányozása során a „tiszta” Cél – PEACE kitűzése és elérése érdekében dolgoztunk.

Amikor 1995-ben elsajátítottam a Stressz Release (Jó közérzet kineziológiája) kineziológiai ág összefüggéseit, a megismertek alapján a kérdéseket ÁLLÍTÁSOKKÁ konvertáltam, és az általam összegyűjtött megoldásokat neveztem el „Agyprogramoknak”.

„A Királyságban nincs zavarodottság, mivel ott kizárólag egyetlen értelem létezik.

Ez az értelem Istentől ered, és Maga Isten.

Mivel ez az értelem egyben veled is azonos, éppúgy megosztod azt másokkal,- és kiterjeszted azt, - ahogyan Teremtőd tette. Ezt az értelmet nem kell lefordítani, mivel teljesen egyértelmű, - kiterjeszteni azonban ki kell, - mivel jelentése maga a kiterjedés.” (Csodák Tanítása TSZ. 7. II. 7. )     

Kedves kollégák!

2021.06.20.-án János Péter átlépett a fénybe.

   Péter a módszer magyarországi megjelenésének kezdete óta jelentős szerepet töltött be a Three In One Concepts-ben, nem csak a módszer konzultánsa volt, hanem kineziológus generációk szeretett-tisztelt oktatója is.

   Péter sokat tett a One Brain rendszer, valamint más modalitások elterjesztéséért, megismertetésért. És ezeknek a modalitásoknak a népszerűsége az ő befolyását, törődését és szenvedélyét bizonyítja. Hiányozni fog kollégáinak, tanítványainak és klienseinek,mindannyiunknak.

   Köszönjük, Péter, a fényedet, amelyet megosztottál velünk. Nyugodj békében, tudva, hogy a fényed továbbra is megérint másokat azokon keresztül, akiket te megérintettél földi életed során.

  Őrizzük meg Pétert a szívünkben és gondoljunk részvéttel és együttérzéssel a családjára.

Fényben,

Anastazya

Anastazya Wada

Elnök

Three In One Concepts, Inc.

Az eredeti, angol nyelvű levelet alábbiakban találjátok:

János Péter a magyarországi kineziológia úttörője, a Magyarországi Kineziológusok Szövetségének alapító tagja, örökös tiszteletbeli elnöke, a Spirituális Radix módszerének kidolgozója, Kineziológus, Hellinger terapeuta 2021.06.20.-án elhunyt.
   Távozása pótolhatatlan űrt hagy maga után, ám velünk marad tanítása, humora, lényeglátása.

   Gyászolják: Családja, Magyarországi Kineziológusok Szövetsége, kollégái és tanítványai.

Kapcsolódó cikkek:

A Three in One Concepts elnöke János Péterről

János Péter emlékére

Lelki egyensúly helyreállításával.

A vidámság, nevetés immunerősítő!

Virágcseppek, illóolajok, homeopátiás és egyéb eszközök a prevenció szolgálatában.

Rónai Adrienne által összeállított előadás teljes anyaga bejelentkezést követően olvasható.

Vajon lehetséges, hogy a szorongás, fóbiák, krónikus fájdalom, depresszió gyökereit nem is az életünk során átélt élményeinkben kell keresnünk, hanem szüleink, nagyszüleink, sőt akár a dédszüleink történetében? Az elmúlt néhány év során végzett tudományos kutatások alátámasztják, hogy a traumás élmények örökölhetők.

Lehet, hogy az, aki az eredeti traumát elszenvedte, már meghalt, vagy a történet feledésbe merült, az emlékek és az érzések azonban tovább élhetnek. A traumás örökségek hatása sokkal fontosabb szerepet játszik az érzelmi és fizikai egészségünkben, mint eddig gondoltuk.

Mark Wolynn módszere alapján feltárhatjuk a mindennapos szóhasználatunkban, a viselkedésmintáinkban és a fizikai tüneteinkben alakot öltő félelmeket és szorongásokat.

Technikái segítségével helyrehozhatjuk életünket, megszabadulhatunk a traumás örökségektől.

Szeptember 4.-i előadáshoz kapcsolódóan

Az önálló és keverék illóolajokról készített összeállítást Balajthy Gréta

1.      Neveltetés, családi mintázatok szerepe és az együttélést nehezítő összefüggései.
2.     A vallás és egyéb alapvető nézetrendszerek összeillesztésének nehézségei.
3.     Társadalmi sztereotípiák, konvenciók megélése a párkapcsolatokban.
4.     Egyéb kihívások a párkapcsolatokban.
5.     Az előre látható és váratlan krízisek kezelése a családban, a párkapcsolatokban.
6.     A szeretetnyelv ismerete nélkül, vagy nem megfelelő szeretetnyelv alkalmazása.
7.     Nincs megfelelő kapcsolat a csakrák és a résztvevők energiái között (sugarak).
8.     Érdekek és értékek mentén kapcsolódnak a párok?
9.    Vannak- közös célok? Újabb – és újabb közös célok?
10.   A spirituális fejlődés különböző üteméből eredő feszültsége.
11.   Karaktertípusok ellentéteiből adódó feszültségek.
12.   A létrejött szerelem át tudott-e alakulni szeretetté?

Összeállította: Vadler Zita

MIÉRT ÉS HOGYAN MŰKÖDIK AZ ASZTROLÓGIA?
Amikor megszülettünk és először vettünk levegőt, belénk ivódott az a minőség, amely az adott helyen az adott időpillanatot jellemzi. Ez az asztrális lenyomat, vagyis a horoszkóp nem más, mint egy részletes térkép személyiségünkről, egészségünkről, sorsunkról. A Világegyetem bizonyos törvények szerint működik, amely törvényeknek mi emberek éppen úgy engedelmeskedünk, mint naprendszerünk bolygói. Azért vizsgálja az asztrológia születésünk pillanatában az égen látható bolygók közötti kapcsolatokat, mert ezeket elemezve egész életünkre irányadó megállapításokat tehetünk egyéniségünkre, kapcsolatainkra és a velünk történő eseményekre vonatkozóan, mert pontosan olyan mértékben és olyan minőségben hatnak egymásra a bolygók az Égen, ahogyan az ember személyiségrészei viszonyulnak egymáshoz. Egyszerűen fogalmazva, tükröt tart elénk a Csillagos Égbolt, csak bele kell tekintenünk.

A GYERMEKI FEJLŐDÉS SZAKASZAI
Miért más gyermekem kiscsecsemőnek, mint óvodásnak, iskolásnak?
A gyerek-horoszkópok elemzése egy picikét eltér a felnőtt-horoszkópok értelmezésétől. A csecsemő és az anya asztrológiai szimbóluma ugyanaz, a Hold. Minél fiatalabb egy gyermek, annál szorosabban kötődik édesanyjához, annál inkább rá van utalva, ezért horoszkópjában annál hangsúlyosabb a Hold jegye. Az első életévben, az Aszcendens elemzése mellett, a Hold jegybéli helyzetét és a lassú bolygókkal alkotott erős fényszögeit vesszük figyelembe. Ahogy az első hónapokban megjelennek a fogacskák, bevonjuk az elemzésbe a Marsot. Egy erős Mars a fogak korai megjelenését eredményezheti, és minél több nehéz fényszöge van, annál fájdalmasabb időszakra számíthatunk. A későbbi években pedig a világ meghódításának mikéntjéről, a gyermek akaratnyilvánítási módjáról, küzdési vágyáról, a sportokhoz való viszonyáról adhat felvilágosítást a Mars bolygó. Az étkezés és az anyával való kapcsolatteremtés időszakában a Vénusz vizsgálatát is elkezdhetjük. A Vénusz határozza meg, hogy miként alakítja ki szereteten alapuló kapcsolatait a gyermek, elfogadja-e, hogy akárki a karjába vegye. A tárgyak megfogása, a járás, a beszéd kialakulása, később pedig a gondolkodás differenciálódása a Merkúr bolygóhoz köthető. A Nap szerepe csak a tinédzserkorban lesz említésre érdemes. Ahogy a gyermek egyre idősebb lesz, egyre inkább csökken a Hold szerepe a személyiségben a többi bolygó javára.