Szövetség

 

A Magyarországi Kineziológusok Szövetsége

Alakult:1992.09.28.

A szövetségről készült filmet megtalálod itt!

A Magyarországi Kineziológusok Szövetsége nyílt szövetség.

Tagja lehet mindenki, aki a Szövetség alapszabályát elfogadja, etikai normáit magáévá teszi és az általa elsajátított - kineziológiai eszközöket

is felhasználó - segítő módszert annak szabályrendszere szerint gyakorolja.

 

Céljai között szerepel többek között :
    1.Kapcsolatot tart és együttműködik olyan magyar és nemzetközi szervezetekkel, amelyek a kineziológiai módszereket alkalmazzák.

2.Támogatja a tagok szakmai továbbképzését

3.Találkozókat szervez, melyeken lehetőség nyílik a tapasztalatcserére

4. A módszerek terjesztése előadások, kiadványok segítségével. Tanfolyamokat, továbbképzéseket szerveznek a szövetség oktatói jogosítvánnyal rendelkező tagjai a kineziológia módszerek iránt érdeklődők részére, és a tagság, a pártoló tagok fejlődése érdekében.

5.Kapcsolattartás oktatási és egyéb intézményekkel,akik tevékenységük során a kineziológia módszereit fel tudják használni.
 

Tag lehet:
1. Minden kineziologus, kineziológiai eszközöket használó konzulens, aki bármely kineziologiai ág tanfolyamát elvégezte, legalább 30 oldást elvégzett és azt dokumentálva bemutatja, és az oktatója vagy a szövetség egy tagja ajánlja
2. Aki elfogadja a szövetség alapszabályát és célkitűzéseit melyet belépési nyilatkozatával igazol.
3. Aki az etikai kódexet elfogadja, és annak betartásával dolgozik
4. Aki a tagdíjat fizeti (ennek mértékét évente közösen határozzuk meg)

A szükséges okiratok itt letölthetőek:

Belépési nyilatkozat

Etikai kódex


Jelentkezni lehet:

Az elnökség bármely tagjánál személyesen, telefonon, email-en
 

Elnök: Balajthy Gréta

Titkár: Vadler Zita

Gazdasági vezető: Mácsik Viktorné Kata

Felügyelő bizottság elnöke: Várhidi Ilona

 

 

Számlaszámunk:11707024-20312138
(OTP Bank Nyrt.)
1/az esedékes tagdíjat befizethetitek erre a számlaszámra - jogcím megjelölésével
2/Szívesen fogadnánk, ha Adotók 1%-val tudnátok támogatni a Magyarországi Kineziológusok Szövetségét
Az adóbevallás vonatkozó részében kérjük feltüntetni a következő számot:
18041215-1-42

Az adó 1% -át a következő linken is lehet utalni: 

Felajánlási oldal linkje: http://ado1szazalek.com/felajanlom/?t=1&id=36357

 
2013-ben személyi jövedelem 1%-nak felajánlásából befolyt összeg 27000 Ft volt, melyet szövetségünk működésére használtunk fel.
2018