Adatkezelési tájékoztató

A tájékoztatás a honlapunkkal és az üzleti partnereinkkel kapcsolatos adatkezelési tevékenységeinket mutatja be. A Szövetségbe belépő tagok személyes adataik kezeléséről a belépési nyilatkozat átadását követően külön adatkezelési tájékoztatásban részesülnek. 

 1. Az adatkezelő

Neve: Magyar Kineziológusok Szövetsége

Képviselő neve: Mácsik Viktorné

Hivatalos levelezési cím: 1154 Budapest, Szerencs utca 210.;info@kineziologusok.com

Adatkezelő honlapjának címe: http://www.kineziologusok.com/

Nyilvántartási szám:01-02-0004997


 

 1. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Nem folytatunk olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.


 

 1. Hogyan kerülünk kapcsolatba azzal a néhány személyes adattal, amelyet kezelünk? 


 

KAPCSOLATFELVÉTEL– hozzájárulás alapján (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont)

Hozzájárulását visszavonhatja egy üzenettel, amelyet azinfo@kineziologusok.come-mailre küldhet, vagy használhatja erre a célra a http://www.kineziologusok.com/oldalon a kihelyezett űrlapot, ebben az esetben haladéktalanul törölni fogjuk a kezelt személyes adatot, kivéve, ha más célból is kezeljük azt. Például a nevét törölhetjük a levelezőrendszerünkből, de a számlák között megmarad, mert jogi kötelezettségünk a számviteli bizonylatok megőrzése. 

Tevékenység

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Kapcsolatfelvétel telefonon - a tisztségviselők telefonszáma van fent az oldalon, a szövetség nevén nincs telefonszám

Név, telefonszám

Szövetség rendezvényeiről, tagsági feltételekről érdeklődök számára kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása.

Hozzájárulás visszavonásáig, törlési kérelemig, híváslista törlése 5 naponta.

Kapcsolatfelvétel e-mailen

név, email cím, minden más, amit önként megad

Hozzájárulás visszavonásáig, törlési kérelemig, felülvizsgálat, selejtezés 6 havonta.

Kapcsolatfelvétel űrlappal

Név, e-mail, tárgy, üzenet

Kényelmi szolgáltatás, közvetlenül a honlapról is felvehetik velünk az érdeklődök a kapcsolatot, információkat kérhetnek, előre nem látható témákban érdeklődhetnek.

Hozzájárulás visszavonásáig, törlési kérelemig, felülvizsgálat, selejtezés évente.


 

SZOLGÁLTATÁSAINK TELJESÍTÉSE – szerződés alapján(GDPR 6. cikk 1. bek. b) pont)

Tevékenység

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Találkozók szervezése

E-mail cím, név, telefonszám.

Értesítés a havi alkalomról, a jelentkezők helyének biztosítása.

E-mail selejtezés 6 havonta, híváslista törlése 5 naponta.


 

SZÁMLÁZÁSI KÖTELEZETTSÉGÜNK TELJESÍTÉSE – jogi kötelezettség – (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont, előíró jogszabály: 2017. évi CL. törvény 78. § (3) bekezdés: iratmegőrzési idő; 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) pontja: számla kötelező elemei).

Tevékenység

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Számlázás

Számlázási név, cím.

Számla kiállítása.

1+ 8 év

Fizetés utalással

Név, bankszámlaszám.

Számviteli bizonylatok megőrzése, befizetések azonosítása.

Bizonylat kiállításának éve + 8 év.


 


 

JOGOS ÉRDEKÜNK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉSÜNK– (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont).

Tevékenység

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Szakmai partnerek adatainak kezelése

a természetes személy neve, munkahelyi címe, telefonszáma, e-mail címe, foglalkozása

Szakmai kapcsolattartás, telefonos vagy személyes konzultációra időpontegyeztetés

szakmai kapcsolat fennállásáig, tiltakozásig


 

JOGI KÖTELEZETTSÉGÜNK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS– (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont); a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 3:71. §. ; 3:72. § - közgyűlési meghívó tartalma; 3:75. §. – a jelenléti ív és a jegyzőkönyv kötelező tartalma, vezetési kötelezettségre vonatkozó előírások).

Tevékenység

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Közgyűlési meghívó kiküldése

Név, e-mail cím.

A közgyűlés évente legalább egyszer ülésezik, a meghívót a tagoknak ki kell küldeni, a tag jogosult a közgyűlésen részt venni.

Nem kerül selejtezésre a szövetség működési ideje alatt.

Jelenléti ív

Név, lakóhely (székhely).

A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag nevét és lakóhelyét vagy székhelyét. A jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

Nem kerül selejtezésre a szövetség működési ideje alatt.

Jegyzőkönyv (közgyűlés)

Levezető elnök neve, jegyzőkönyvvezető neve, hitelesítő tag neve, aláírások.

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, a hitelesítő tag nevét, aláírását.

Nem kerül selejtezésre a szövetség működési ideje alatt.


 

HOZZÁJÁRULÁS ALAPJÁN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS - (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont

Tevékenység

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Facebook oldal üzemeltetése

Név, nyilvános profil, hozzászólások

Továbbképzésekről, szakmai összejövetelekről tájékoztatás, szakmai hírek megosztása, eseményeink bemutatása.

Oldal kedvelésének visszavonásáig

Fénykép, videofelvétel nyilvánosságra hozatala honlapunkon, közösségi oldalunkon – külön hozzájárulás alapján.

képmás, név

Tevékenység népszerűsítése, hírek megosztása, szolgáltatások bemutatása

hozzájárulás visszavonásáig, törlési kérelemig

Bejelentkezés, belépés (honlap belső felületére – kizárólag a tagok részére)

E-mail cím, felhasználó név, jelszó.

Tagok számára belső információs rendszer kialakítása, ehhez hozzáférés biztosítása.

Hozzájárulás visszavonásáig, tagság megszűnéséig.

Jelszó emlékeztető

E-mail cím, egyszer használatos token.

Elfelejtett jelszó esetén jelszó helyreállítása.

Hozzájárulás visszavonásáig, tagság megszűnéséig


 

A Facebook és a Magyar Kineziológusok Szövetsége a Facebook oldal üzemeltetése során közös adatkezelők. Az erről szóló külön tájékoztatást Facebook oldalunkon a Jegyzetek lapfülön elhelyeztük.


 


 

COOKIEK KEZELÉSE

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.


 

Szükséges sütik

A szükséges, elengedhetetlen sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalt. Engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon történő navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni. Ezek a sütik nem igénylik a felhasználók hozzájárulását.
Név

Felhasználása

Élettartam

_ga

Google Analytics használja, egyedi azonosítót rögzít, segítségével statisztikai adatokat készít a weboldal használatával kapcsolatban.

2 év

_gat

Google Analytics használja a lekérések gyakoriságának szabályozásához.

1 nap

_gid

Google Analytics használja, egyedi azonosítót rögzít, segítségével statisztikai adatokat készít a weboldal használatával kapcsolatban.

1 nap

has_js

A Javascript engedélyezését jelzi.

Munkamenet lezárásáig


 

Egyéb sütik, amelyek besorolással nem rendelkeznek

Ezeket a sütiket a Drupal CMS rendszere, a honlap alaprendszere helyezi el a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében.
Név

Felhasználása

Élettartam

SESS13840659b8cd696098cb991e69fe5dce

 

http://kineziologusok.com/

ideiglenes süti, a böngésző bezárását követően törlődik

SESSd8abe475b42b2605351199177c7ebdfc

http://kineziologusok.com/

ideiglenes süti, a böngésző bezárását követően törlődik


 

A saját böngészőjében bármikor ki tudja kapcsolni a sütiket a következő linkek valamelyikén:


 


 

 1. Munkatársainkon kívül ki ismeri meg a személyes adatokat? 

Könyvelő:

Pe-Ga Sztár Bt. 

Brauswetterné Buda Ágnes Éva 

pegasztar@gmail.com

Ellátott tevékenység: könyvelési feladatok a Magyarországi Kineziológusok Szövetsége részére.

Tárhelyszolgáltatás:

3in1 Hosting Bt. 

2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1. fsz. 1, 

+36212000040

Ellátott tevékenység: tárhelyszolgáltatás és a tárhelyhez tartozó elektronikus postafiók üzemeltetése.

 1. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére 

A levelezőrendszer (GMAIL), valamint a közösségi oldalunk felületének biztosítása (Facebook,) miatt adattovábbítás történik az Amerikai Egyesült Államokba. Az USA-val megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én 

(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en).


 

 1. Érintettek jogai

Az adatkezelés teljes időtartama alatt élhet a következő jogosultságokkal:

 1. Hozzáférés a személyes adatokhoz

Ön jogosult visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e és ha igen, tájékoztatjuk, miért kezeljük ezeket, milyen adatokat kezelünk, kinek adjuk át, meddig tároljuk, milyen egyéb jogokat biztosítunk Önnek, hol tehet panaszt stb.

 

 1. Helyesbítéshez való jog

Ha elírtuk a nevét, a telefonszámát, az e-mail címét, vagy bármely más személyes adatokat, kérésére helyesbítjük vagy kiegészítjük azokat. Ha valakinek átadtuk a személyes adatait, őt is értesítjük, hogy a változást átvezethesse.

 

 1. Személyes adatok törléséhez (az „elfeledtetéshez”) való jog 

Indokolatlan késedelem nélkül megszüntetjük az adatok kezelését és megsemmisítjük a korábban kezelt adatokat, ha megállapítjuk, hogy az adatok törlésének kötelezettsége fennáll. Például: teljesült az a cél, amely érdekében a személyes adatok kezelése szükséges volt, jogalap nélkül kezeltünk egy személyes adatot, Ön visszavonta a hozzájárulást, a hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez, jogszabály írta elő a törlési kötelezettséget vagy Ön gyakorolta a tiltakozási jogát.

 

 1. Személyes adatok korlátozásához való jog

Ha úgy gondolja, nem kezeljük pontosan a személyes adatait, kérheti a korlátozást, amíg nem tisztázzuk a kérdést.

Előfordulhat, hogy törölni szeretnénk egy adatot, de Önnek van rá szüksége, mert pl. jogi igényei érvényesítéséhez szükséges. Ilyenkor is kérheti, hogy törlés helyett korlátozzuk a személyes adatok kezelését, ami azt jelenti, hogy tárolnunk szabad azokat, más adatkezelési műveletek csak jogszabályban meghatározott esetekben végezhetünk (például Ön hozzájárulását adta, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek, más természetes vagy jogi személyek jogainak védelme érdekében szükségesek stb.).

 

 1. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha jogos érdeken alapul az adatkezelés. Ez csak szakmai partnereink kapcsolattartási adatai, valamint archiválási tevékenységünk során fordulhat elő, más tevékenységnél nem ez az adatkezelés jogalapja.

 

 1. Adathordozhatóság

Kérheti, hogy az automatizált módon kezelt adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy elküldjük egy másik adatkezelőnek. Ezt csak akkor kérheti, ha adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés. Ezesetben nagyon szívesen átadjuk Önnek vagy más adatkezelőnek ezeket az adatokat.

 

 1. Automatizált döntéshozatal

Nem folytatunk automatizált döntéshozatalon alapuló tevékenységet, így ügyfeleinkre nem terjedhet ki ilyen döntés hatálya.


 

Amennyiben a jogai gyakorlására irányuló kérelem érkezik, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt a megtett intézkedéseinkről. Intézkedésünkről az Ön által megjelölt formában nyújtunk tájékoztatást, ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha másként kéri.

A kért információkat és a tájékoztatást díjmentesen biztosítjuk.

Ha tájékoztatásunk a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül nem érkezik meg Önhöz és az intézkedés elmaradásának okairól sem tájékoztatjuk, Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 


 

 1. Panasz benyújtása

Ha úgy érzi, szabálytalanul kezeljük a személyes adatait, örömmel segítünk és nyomban megbeszéljük a problémát. Itt várjuk az üzenetét: info@kineziologusok.com

Bíróság előtt is érvényesítheti a jogait. Erre polgári per keretében van lehetőség. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A lakóhelye szerinti törvényszékre kell benyújtania a keresetet (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét ezen a linken találja: http://birosag.hu/torvenyszekek). 

Bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot is, őket ezen a címen éri el (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.;ugyfelszolgalat@nailh.hu).

 1. Automatizált döntéshozatal

Automatizált döntéshozatali tevékenységet nem folytatunk.


 

 1. A megfelelő biztonság

Biztonsági rendszerünk kialakítása során figyelembe vettük a tudomány és a technológia állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.


 

 1. Egyéb rendelkezések

Tájékoztatónk 2019. február 28-án lép hatályba és amint olyan új iránymutatások, állásfoglalások, részletszabályok válnak ismertté, amelyek miatt módosítanunk kell, felülvizsgáljuk a tartalmat. Ugyancsak felülvizsgáljuk a tájékoztatásunkat, ha vállalkozásunk tevékenységi köre változik, vagy új marketing eszközöket vezetünk be.


 


 

Budapest, 2019. február 28.


 

Tájékoztatónk készítésekor a következő forrásokra támaszkodtunk, a tájékoztatóban nem szereplő kérdésekben is ezeket tartjuk irányadónak:

 1. Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és a ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (39); (42); (50); (55); (60)-(63); (66); (71) preambulumbekezdései, továbbá a 12-22. cikk és

http://naih.hu/files/CELEX_32016R0679_HU_TXT.pdf

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=a1100112.tv&targetdate=20180101&printTitle=2011.+%C3%A9vi+CXII.+t%C3%B6rv%C3%A9ny

 1. a NAIH ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről (2015.10.09.) alapján.https://naih.hu/files/tajekoztato-ajanlas-v-2015-10-09.pdf

 2. a 29-es Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatása az előzetes tájékoztatásról (17/EN WP259 rev.01 – utolsó módosítás: 2018.04.10.); 

http://naih.hu/files/wp259rev.01_EN_Guidelines_on_Consent.pdf

 1. 29-es Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatása az átláthatóságról (17/EN WP260 rev.01 – utolsó módosítás: 2018.04.11.)http://naih.hu/files/wp260rev.01_EN_Guidelines_on_Transparency.pdf