Alapfogalmak

Alapfogalmak rövid magyarázata

Általános
Mennyi időbe telik, mire az oldások hatását tapasztaljuk?

Ezt számos tényező befolyásolhatja, beleértve a kliens azon akaratát, hogy részt vállaljon a helyzet megjavítására irányuló felelősségből. Örömmel tapasztaljuk a lehetséges azonnali javulást, de elfogadjuk, hogy a változás mindenkinél csak a saját ritmusában történhet. Tudjuk, hogy a változás gyors is lehet, ha az illető készen áll és akarja a változást. Mi csak segítjük ezt a folyamatot!

Mit jelent a kineziológia?

Két görög szó összetételéből alakult ki: Kinezio (én mozgok) és az lógia (valaminek a tudománya). Tehát a test izmainak és a mozgásnak, az izmoknak az elme általi vezérlésének a tanulmányozását jelenti.

 A Természetgyógyászati törvény szerinti meghatározás:
A kineziológia alternatív, komplementer, preventív készség- és képességfejlesztő , holiszti-kus egészségügyi módszer, mely pedagógiai és pszichológiai elemeket is tartalmaz; neuroló-giai és energetikai blokádokat old, és ezzel beindítja a test, az egész szervezet öngyógyító mechanizmusát. 

A kineziológia története és főbb ágai

1. Az 1800-as évek végén Dr. Palmer (kiropraktor) felfedezte, hogy a gerincoszlop korrekciójával különböző egészségügyi problémákat is meg lehet oldani, gyógyítani.

2. Dr. Goodheart felfedezte az 1960-as évek elején a „gyenge izmokat”, amelyre alapozva kidolgozta az izomtesztelést, kialakította az Alkalmazott Kineziológia rendszerét, amellyel elsősorban az izmokat lehet harmonizálni, megerősíteni. Rájött, hogy az izmok kap-
csolatba hozhatók a kínaiak által évezredekkel korábban felfedezett meridián (akupunktúra) energiákkal. Ezek törvényszerűségeit felhasználva az izmok erősítésén keresztül az egész testre ható balanszírozó, gyógyító hajtást lehet gyorsan és hatékonyan kifejteni. Ezen kezelések által helyes testtartást, valamint nagyobb egészséget lehet elérni.

3 „Gyógyító érintés”-nek (Touch for Health) nevezett rendszert Dr. John F. Thie (Dr.Goodheart tanítványa) dolgozta ki a kutatásaik és tapasztalataik alapján 1963-ban, amellyel nemcsak pszichés problémákat, betegségeket lehet megelőzni, hanem alkalmas a fizikai, szelés pszichikai egyensúly megtartására és helyreállítására. Mindez a szervezet öngyógyító energiáinak aktivizálásával és energiáinak kiegyensúlyozásával, balanszírozásával érhető el.

4. Dr. Paul Dennison (aki Delkatovai iskolapszichológus volt) kialakította az Agytorna (Brain Gym), valamint a Tanulási kineziológia (EDU-K) rendszerét, amelyet a gondolkodási képesség, a kreativ gondolkodás fejlesztése, az önmagunkról alkotott pozitív belső kép, az egész test összehangolt mozgása, a tanulással kapcsolatos problémák és a tanulási stressz feloldása érdekében hozott létre, mint önálló kineziológiai ágat. Mindezeket játékos, de speciális mozgásokkal történő korrekciós folyamat eredményeként lehet létrehozni a rászorulóknál.

5. Az Egységes Agy (Three In One Conceps/Három az egyben/) rendszerét Gordon Stokes, Daniel Whiteside és Candace Callaway alakította ki, amely a kineziológián belül elsősorban az agyba beégett negatív érzelmek által leblokkolt energiák feloldásával foglalkozik, Az „One Brain” (Egységes Agy) filozófiája szerint minden betegségnek, problémás ügynek érzelmi alapja van, ezért amikor a stresszek okát keressük, a betegségek, a problémás ügynek érzelmi alapjait, gyökereit, a traumák következtében létrejött Negatív Érzelmi Töltés (NÉS) által a neuronjainkba beégetett blokádokat, az ott leblokkolt energiákat kutatjuk fel és oldjuk fel. A dyslexia és egyéb tanulási nehézségeket is ebből a kiindulási alapból oldja, és állítja helyre a leblokkolt tanulási és egyéb képességeket. Az életünket károsan befolyásoló és megbetegítő önpusztító hiedelmek, a fájdalom, a fájdalomtól való félelmek megbontják testünk és lelkünk harmóniáját. Emiatt először lelki, majd testi tüneteink és betegségeink keletkeznek. Ezeket az önkorlátozásokat oldja ez a módszer és állítja helyre a harmóniát, az egészséget.

6. „A jó közérzet kineziológiája” (Wellness Kineziology) rendszerét dr.Wayne W. Topping alakította ki. Ennek segítségével gyorsan és hatékonyan szabadulhatunk meg nagyon egyszerű technikákkal mindennapi stresszeinktől, negatív érzéseinktől, beidegződéseinktől, amelyek megnehezítik, megkeserítik életünket, sokszor lehetetlenné teszik céljaink elérését és meg is betegíthetnek bennünket.

A kineziológia magyarországi története

1. 1992. március: Carol Ann Hontz amerikai kineziológus oktató megtartotta első "Egy agy" tanfolyamát Budapesten, amelyen 41 fő vett részt.

2. 1992. Eördögh Kristóf svájci kineziológus megtartotta első "Touch for Health" tanfolyamát Budapesten, amelyen kb. 40 fő vett részt.

3. 1992 őszén megalakult a Magyarországi Kineziológusok Szövetsége.

A tagság elnöknek János Pétert, titkárnak Várkonyi Györgyöt, az ellenőrző bizottság elnökének Korcsmáros Magdát, az etikai bizottság elnökének Gárdos Máriát választotta meg.

4. 1993. január 15-17. közötta szövetség meghívására "Brain Gym" tanfolyamot tartott E. Mc. Keen angol Edu-K facilitátor. Ezzel Magyarországon háromféle kineziológiai módszerrel vált lehetségessé a munka.

5. 1994. április 24. Az első 21 fő elvégezte a "Három az egyben" oktatói tanfolyamát, ettől kezdve már magyar oktatók folytatták a kineziológusok új nemzedékének kiképezését.

6. 1995. augusztus 11. 26 fő elvégezte a "Touch for Health" instruktorképző tanfolyamát, ezzel lehetővé vált, hogy ez a kineziológiai ág is nagyobb ütemben fejlődjön, azt magyar oktatók is oktassák.

7. 1995. október. A Nemzetközi Kineziológiai Kollégium elismertea Magyarországi Kineziológusok Szövetségének eddigi munkáját és Aria den Hartog nemzetközi facilitátor ajánlására olaszországi világkongresszusán felvette tagjai sorába.

8. 1997. október 10-én dr. Weyne W. Topping 23 főnek megadta az engedélyt, hogy a „Stress Release” (Wellness Kinesiology) szakágat oktathassa.

9. Természetgyógyászati Törvény 11/1997.(V. 28.) a kineziológiát a természetgyógyászati ágak közé besorolta, egyben lehetővé tette, hogy általános természetgyógyászati és egészségügyi ETI vizsga és a megfelelő elméleti és gyakorlati szakvizsga letétele után hivatásos kineziológusként dolgozzunk.

10. A Nemzetközi Kineziológiai Kollégium eredményes kineziológiai tevékenységünk egyfajta elismeréseként megbízta a Magyarországi Kineziológusok Szövetségét, hogy 2001. augusztus 05 – 07. között Magyarországon tartsa meg a Kineziológiai Világtalálkozót. Ezen részt vett, és előadást tartott: Bernhard Studer, az IKC elnöke, dr. John F. Thie, a Toch for Health; dr. Wayne W. Topping, a Welness Kineziológia; dr. Jimmy Scott a Health kineziológia; Gordon Stokes a Three in One Concepts (Három az Egyben); Grethe Fremming, a Tansformation Kinesiology; dr. Charles Krebs: Agyintegráció Kineziológiája szakágak létrehozói.

Honnan tudjuk, hogy jó helyen, megfelelő szakembernél vagyunk?


Mitől érezhetjük, hogy jó helyen vagyunk, megfelelő szakembernél és milyen jelzésekre figyeljünk, melyek hatására mindenképpen érdemes tovább lépnünk?
 
A kinezológiai modalitások skálája rendkívül széles. Az alábbiakban a legfontosabb hasonlóságokat igyekszünk összefoglalni:
 
Bármely kineziológiai modalitásról van szó, a konzulens izomteszteléssel dolgozik.
 
A konzulens mindig az adott modalitásnak megfelelő Etikai Kódex betartásával dolgozik.
Ahogy  például az egyik modalitás (Threee in One Concepts) Etikai kódexe összefoglalja:
Tudatában vagyok, hogy munkánk nem a függőségre, hanem a képességek kibontakoztatásának és a megértésnek az elősegítésére törekszik, mivel a a következő etikai elveken alapszik:
 
* TISZTELETBEN TARTJUK AZ EGYÉN VÁLASZTÁSÁNAK SZABADSÁGÁT
* TISZTELJÜK AZ EMBERI MÉLTÓSÁGOT
* TISZTELETBEN TARTJUK AZ ETIKUS EGYÜTTMŰKÖDÉST
* TISZTELETBEN TARTJUK AZ EGYÉN INTEGRITÁSÁT ÉS ENNEK A MUNKÁNAK AZ INTEGRITÁSÁT
* TISZTELETBEN TARTJUK AZ ÖNMAGUNK ÉS AZ EGÉSZ SZÁMÁRA LEGFŐBB JÓT  

Vallom, hogy mi magunk vagyunk a saját személyes választásunk egyetlen érvényes forrása.
 

Néhány fontos tudnivaló:

Etikai bizottságunk szeretné felhívni a figyelmet rá, hogy előfordul, hogy nem kineziológiai konzultációkat, KINEZIOLÓGIA cím alatt hirdetnek (pl. kuponos akciók során).

Ilyenkor fennáll a veszélye annak, hogy e hatékony és eredményes módszerről téves képet alkothat az, aki nem megfelelő „szakemberhez” jut el.
Fontos tudnunk, hogy
A/A Kineziológus a konzultáció során nem ítélkezik és nem nyilvánít véleményt.
B/A kineziológiai konzultáció akkor kerülhet befejezésre, ha a kliensnél az üggyel kapcsolatos negatív érzelmi stressz 0%.
C/Amennyiben  kineziológiai konzultációra megy valaki, a konzulens a terápiát megelőzően köteles tájékoztatni a klienst arról, 

ha nem kineziológiai módszerrel dolgozik és csak a kliens beleegyezésével alkalmazhatja azt .

D/Abban az esetben, amikor nem történik izomtesztelés, jogában áll a kliensnek félbeszakítani a konzultációt, mivel a kineziológia alapszabályai közül a legalapvetőbb (pl. az izomtesztelés) nem teljesül. (A különböző izomtesztelési módozatokra példát lehet találni itt!)

E/Hány találkozó során lehetséges megoldani egy problémát?
Előfordul, hogy egy konzultáció is elegendő.
Többnyire 1-3 találkozót követően, amennyiben a kitesztelt házi feladatok az előírt időszakban elvégzésre kerülnek.   
F/Milyen sűrűséggel követhetik egymást a konzultációk? A tesztelés alapján minimum 3-4 hét vagy akár több időre is szüksége lehet a kliensnek ahhoz, hogy az új választás,viselkedés beépüljön, automatikussá váljon.
 

 
A kliens felelősséggel tartozik a saját jóllétéért, a házi feladatok elvégzéséért, gondos betartásáért.   
 
A kineziológiai oldás: két ember interaktív kapcsolatán alapul, amibe kívülről beleszólni, ellenőrizni nagyon nehéz és csak szubjektív módon lehet... Ezért nagyon fontos az etikai kódex betartása, melyet szövetségünk minden tagja aláírásával igazolva vállal.

Továbbá ajánljuk figyelmükbe Dr. Simon Kata kapcsolódó cikkét itt!
 
 

Etikai bizottságunk fel szeretné hívni a figyelmet a következőkre


Munkánk során több észrevétel is érkezett hozzánk a kineziológusok munkájával kapcsolatban.
Amennyiben szövetségünk tagjának munkájával kapcsolatban merül fel kérdés és a kliensek ki szeretnék vizsgáltatni az ügyet, szövetségünk etikai bizottsága tud segíteni ebben.
Amennyiben szövetségünknek nem tagja a konzulens, akivel kapcsolatban a probléma felmerült, etikai bizottságunk ajánlást tud tenni.
*Azért, hogy a kineziológiai konzultáció  eredményes, örömteli tapasztalat legyen javasoljuk, hogy a szövetségünk „Akiket ajánlunk” rovatában vagy a modalitások hivatalos oldalain szereplő továbbképzéseken rendszeresen résztvevő  kollégák közül válasszanak szakembert.*

 

A Wikipédián a kineziológia rossz hírét keltik?

Az említett szócikknél a kövektező megjegyzés szerepel: "Ennek a szócikknek a tényszerűsége kétséges."Ez magáért beszél.

  Aki védekezik, azt támadás éri.

Munkánk, klienseink öngyógyító mechanizmusának segítségünkkel történő beindítása is magáért beszél.

  Mindig lesznek ellendrukkerek, okaikat nem firtatjuk.

A nemzetközi kineziológus szövetségek: IASK, IKC ernyője alatt működő konzulensek világszerte eredményesen működnek.

Etikai kódexünk, szövetségünk etikai bizottsága azon dolgozik, hogy az esetleges tévedések, problémák azonnal kivizsgálásra és kiigazításra kerüljenek.

Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mivel az utóbbi 15-20 évben e tárgyban beérkező megkeresések éríntettjei között  egyetlen egy sem vonatkozott szövetségünk tagjaira. „Külsősök”  esetén etikai bizottságunk ajánlásokat tett, melyek közül néhányat a honlapunkon is közzétettünk.

Az idő érték - Mennyi ideig tart egy MKSZ előadás?


   Fontos, hogy a tagok és érdeklődők pontosan tudjanak számolni a személyes/online találkozók időkereteivel.

   Ezért a találkozókat az alábbiak szerint épülnek fel:
Normál előadás időtartama minimum 20, maximum 45 perc + 10 perc kérdések+5perc összegzés vagy meditáció, melyet követően -akinek mennie kell- személyesen vagy „chat”-en keresztül elbúcsúzhat, vagy még folytathatja a többiekkel való beszélgetést.
Indokolt esetben (pl. közgyűlés) ez az időtartam meghosszabbítható 75+10+5 percre a fenti séma szerint.

Ahhoz, hogy ez betartható legyen kérjük, hogy a személyes találkozóra időben érkezzetek, és online találkozó esetén azok, akik először csatlakoznak-a technikai problémák kiküszöbölésének okán 10-15 perccel korábban csatlakozzanak. Amennyiben az előadás alatt csatlakozik valaki és esetlegesen technikai problémája adódna, azt a chaten keresztül bonyolítsa, hogy az előadás idejéből emiatt ne veszítsünk .

Egy hozzászólás idejét igyekezzünk 1 percre redukálni.

Fentiek alapján a normál találkozó teljes  időtartama  35-60perc, a hosszabbítotté 90 perc, melyet a beharangozóban is közzétesszük.


 

Izomtesztelés
Az izomtesztelésről

 tónusa, vagy tónushiánya az agy vezérléséből eredő bekapcsolt, illetve kikapcsolt állapotot jelzi. Idegi áramköröket tesztelünk az izomtól az agyig és az agytól az izomig, hogy megállapítsuk, megfelelően működnek, avagy sem.Minden izomtesztelésnek az alapja egy feltétlen (velünk született) reflex komplex működése, amely az izmok velünk született védekező rendszere: bármely diszharmónia, amely hat az agyra és az idegrendszerre, lekapcsolja az izom energiáját (tónusát), elgyengíti az izmot. Ezt egyszerűen ellenőrizni lehet az „izomteszttel”.
Ezzel az izomteszttel, mint „biofeedback”-kel, az emberben végbemenő fizikai, érzelmi, gondolkodási folyamatokat lehet ellenőrizni, hogy a tesztelt számára az optimális-e, vagy stresszeli őt. Mindezt a jelenben, a múltban, és a kivetített jövőben megtehetjük, és ezzel a folyamattal a múltbéli okokat, stresszokozó tényezőket felderíthetjük, ezáltal a belső energetikai állapotokról, elváltozásokról nyerhetünk információt, valamint arról, hogy milyen korrekció szükséges.Az izomtesztet állva, ülve, fekvőbetegeknél fekve is el lehet végezni; pici gyermekeknél, magatehetetlen személyeknél helyettesítő személyen keresztül is lehetséges a tesztelés.
Ezzel a közvetlen visszajelző rendszerrel, a kineziológiai izomteszttel, lehetővé válik, hogy megismerjük belső igazságunkat, és megismerjük azt a személyt, akit eddig a legkevésbé ismertünk: ÖNMAGUNKAT.Az izomtesztelést és az ezen alapuló korrekciós eljárásokat -’stresszoldást’ - felhasználva megbírkózhatunk félelmeinkkel, visszanyerhetjük hitünket saját magunkban, kiterjeszthetjük tudatosságunkat, elérhetjük maximális teljesítőképességünket, megtanulhatjuk saját magunk irányítani SORSUNKAT.
Visszanyerhetjük hatalmunkat saját magunk felett!

Hogyan jutunk el a probléma gyökeréhez?

 Egy különleges technikát használunk, hogy visszajelzést kapjunk valaki tudatalatti szintjéről. A kineziológia ezt izomtesztelésnek nevezi.    

Hogyan működik az izomtesztelés?

Azon alapul, hogy a negatív érzelmi töltés hatására az izmok elgyengülnek. Például, ha valakivel rossz hírt akarunk közölni, előtte megkérjük, hogy üljön le. A rossz hír hallatára ugyanis izmaink elgyengülnek és akár össze is rogyhatunk.

ONE BRAIN izomtesztelés,néhány előteszt

Az Epemeridiánhoz tartozó Delta izmon történik az esetek legnagyobb részében (videón is megnézhető itt!):

A vonatkozó videó megtekinthető itt!

Touch For Health féle IZOMTESZTELÉS
Stress release izomtesztelés
Hogyan kapunk az izomtesztelés segítségével a tudatalatti szintjéről információt?

Ez a módszer egyik legcsodálatosabb része. Izomteszteléssel direkt kérdéseket intézhetünk valaki”belső tudásához” és egyenes igen/nem válaszokat kapunk. Hasonlóan működik, mint egy hibakereső készülék.

Szükség van-e az izomteszteléshez valamilyen eszközre?

Nem, ez egy rendkívül egyszerű eljárás. A One Brain technikát alkalmazó személy gyengéden nyomást gyakorol a kliens pl. előre kinyújtott alkarjára. A kar vagy „erős tartás” vagy „elgyengülés” választ ad a feltett kérdésekre. Ezáltal nagyon pontos információt kapunk a kliens által megtapasztalt stressz mértékéről, idejéről és típusáról.

Miért használunk izomtesztelést?

A pszichológia a különböző technikák széles skáláját használja arra, hogy meghatározza, mi történik valakivel a tudatos szintje alatt. Ilyen módszerek például az álomanalízis, hipnózis, asszociációs gyakorlatok, írásos tesztfeladatok.

Az ok, amiért mi izomtesztelést használunk az, hogy nagyon gyors és megbízható eszköz az információk megszerzéséhez. A tudatalatti tiszta válaszát adja, ami nem képezi további találgatások, magyarázatok, értelmezések hosszú sorát.