Mottó, logó

A SZFÉRÁK HARMÓNIÁJA:

Az EGYFORMÁN fontos alkotórészek autonóm kölcsönhatása által létrehozott harmóniát jelképezi.

A Magyarországi Kineziológusok Szövetsége is ily módon szeretné összefogni a Magyarországon működő kineziológiai módszereket alkalmazó iskolákat, stúdiókat, segítőket.

 

KEDVES KOLLÉGÁK,

                                                                LEENDŐ KOLLÉGÁK,

                                                                                                                        ÉRDEKLŐDŐK!

 

Szövetségünk szívesen látja azokat a kineziológusokat, leendőkineziológusokat, érdeklődőket, akik szeretnének egy olyan közösséghez tartozni, akik szeretetteljes, oldott, nyitott légkörben havonta szövetségünk előadói segítségével fejlesztik tudásukat, és formálnak közösséget. Továbbképzéseink célja egymás módszereinek megismerése és saját tapasztalataink fejlesztése.

 

A szövetség tagja lehet:

  1. Minden kineziológus, kineziológiai eszközöket használó konzulens, aki bármely kineziológiai ág tanfolyamát elvégezte, legalább 30 oldást elvégzett és azt dokumentálva bemutatja, és az oktatója vagy a szövetség egy tagja ajánlja
  2. Aki elfogadja a szövetség alapszabályát és célkitűzéseit
  3. Aki az etikai kódexet elfogadja, és annak betartásával dolgozik
  4. Aki a tagdíjat fizeti (ennek mértékét évente közösen határozzuk meg)

 

Pártoló tag lehet:

  1. Mindenki, aki érdeklődik a kineziológia iránt
  2. Aki részt vesz az összejöveteleinken
  3. Támogatja a szövetséget (közreműködésével vagy anyagilag)
  4. Elfogadja a szövetség irányelveit

 

Életünkről, a tagfelvételről, szabályzatainkról a honlapunkon lehet tájékozódni:

www.kineziologusok.com

 

Jelentkezni és informálódni lehet:     info@kineziologusok.com

                                               Mácsik Viktorné 06-20/2288-453

                                               Domby Ágnes     06-70/422-6446

 

       

Szövetségünk az IASK tagja.

IASK = Szakosodott Kineziológusok Nemzetközi Szövetsége

IASK 1987-ben alakult az Egyesült Államokban mindenki számára, aki az izomtesztelés/izom ellenőrzés művészetével dolgozik.

Az IASK-ról további információ található itt!

 

2009.10.02.

Kedves Barátaim!
Tisztelt Közgyűlés!
Tisztelt Tagtársaim!
Kineziológusok!

 

Eltelt 17 év az életünkből. Tizenhét éves múlt a Szövetségünk, a Magyarországi Kineziológusok Szövetsége.

1992. szeptember 28.-án alakultunk meg hatalmas lelkesedéssel, hittel és bizakodással, nemes célokkal, tele tervekkel. Hittük, hogy jó úton járunk, hogy Szövetségünk hozzájárul módszereivel a Világ jobbá- könnyebbé, élhetőbbé tételéhez. Sokat tanultunk, fejlődtünk, változtunk. Érettebbek, bölcsebbek lettünk, és egy kicsit öregebbek is. Ez utóbbi természetesen csak a fiúkra vonatkozik. Az a gyermek, aki akkor megszületett, ma már kamasz, és már elvégezte az általános iskolát. Sok mindent megértünk, bíztató sikereket, módszerünk terjedését.

Minden születésnap, ünnep egy-egy közösség életében, kilométerkő az utunkon, melyet életünk során járunk, melyet életünk során meg kell tennünk.

Szeretném tehát összefoglalni az elmúlt tizenhét év tevékenységét, munkáját, hiszen minden évforduló, mintegy visszatekintés, állomás, mely új erőt adhat a további fejlődéshez. Összefoglalóm természetesen nem tartalmazhat minden részletet, hiszen minden évben, az évi rendes közgyűlés beszámolójában összesítettünk egy-egy évet.

Szép emlékeket keltő felsorolás csupán az is, hogy hol mindenhol rendeztük az eleinte két-hetenkénti összejöveteleinket. A Bozsik Stadion különterme, vagy a belvárosi Taverna szálló különterme, ahol alakuló közgyűlésünket is tartottuk, vagy a VIII. kerületi MSZP helyiség. De nagyon sokan emlékszünk még az Éltes Mátyás általános iskolára és kollégiumra, amelynek a tanárijában találkoztunk egy évig és oldottuk a tanulókat. S talán azok közül is egy-egy szomorú szempárra, akik néha az elvesztett anyát vagy az apát keresték bennünk. De a Phoenix Stúdió Paulay Ede utcai nagytermére is sokan szívesen emlékeznek. Aztán hét évig a VII kerületben, a Vörösmarty u-ban találkoztunk, melytől 2008-ban  búcsút mondtunk, mert a Phoenix Stúdió a XI.kerületbe költözött.

Szövetségünk 1992.-ben az alakuláskor lefektette az alapszabályát, mely azóta sem módosult, bár az egyesületünk átalakult, MÉRSÉKELTEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁGGÁ. 1999-ben.

Egyesületünk célkitűzései a következők voltak.
a./ A kineziológia módszereinek társadalmi és szakmai elfogadtatása Magyarországon és külföldön egyaránt
b./ Szakmai gyakorlás és színvonal-tartás (pl előadásokkal)
c./ Felvilágosító munka

- Úgy gondolom Szövetségünk tagjai együtt és külön-külön sokat tettek ennek érdekében. Országunkban a kicsit is érdeklődő természetű emberek mind hallottak már a kineziológiáról, olvashattak róla, előadást hallgathattak. Nincs olyan magyarországi város, ahol ne tartott volna valamelyik társunk előadást, tanfolyamot.

Nincs olyan természetgyógyász konferencia, az egészséges életmóddal foglalkozó összejövetel, ahova ne hívnának kineziológust előadást tartani.

Van már olyan orvosi egyetem, ahol Speciális természetgyógyász kollégium részeként a jövő orvosai megismerkedhetnek a kineziológiával. De megemlíthetjük a Miskolci Nagy Lajos király Magánegyetemet is, ahol a pszichológus hallgatók kerülhetnek „test-közelbe” a kineziológiával.

Sok iskolában alkalmazzák a pedagógusok, fejlesztő pedagógusok, logopédusok, a kineziológia BG ágát. Különböző stúdiók, műhelyek természetgyógyászati rendelők alakultak a kineziológia művelésére. Oktató és stresszoldó centrumok jöttek létre, azzal a céllal, hogy segítsék az embereket problémáik megoldásában, gyógyulásában.

Már a vihar is elült, és el is felejtettük, melyet a természetgyógyászati törvény okozott. A Kineziológus Világtalálkozón nagy elismerést szereztünk magunknak, és sokan érdeklődtek, hogyan valósulhatott meg az, hogy a világon elsőként törvényben rögzítették a kineziológusok státusát Magyarországon. Olyan országokban sem történt meg ez, mint az Amerikai Egyesült Államok, amelyet a kineziológia bölcsőjének tekinthetünk. Mint az sokak számára ismeretes, a törvénytervezetben eredetileg úgy szerepelt a kineziológia, mint olyan természetgyógyászati módszer, melyet csak orvosok és szakpszichológusok végezhetnek. Ez a kineziológia elsorvadását, a kineziológusok törvényen-kívüliségét jelenthette volna Magyarországon, hiszen a kineziológusok többségének nincs ilyen diplomája. Akarva, akaratlan, ennek a törvény-előkészítő folyamatnak a végére, belekerültünk mi is, és sikerült meggyőznünk a törvényalkotókat arról, hogy nem szükséges egyik diploma sem ahhoz, hogy egy elkötelezett kineziológus jól végezze a munkáját. A magyarországi törvények elfogadják a komplementer medicina egyik ágának a mi hivatásunkat, és rögzítik, hogy az orvosok által végzett gyógyító tevékenység kiegészítéseként alkalmazható. Bár ez - mint említettem - terheket ró a kineziológusokra, és ennek megfelelően nagyon vegyes visszhangot váltott ki -, összességében szintén előrelépésként értékelhető, és a jövőnk szempontjából, a magyarországi kineziológia szempontjából, pozitív, meghatározó jellegű, és a fejlődés lehetőségeit hordozza magában.

Ma hazánkban hozzávetőlegesen legalább 5000nél is több olyan ember van, aki a kineziológia valamelyik ágából képzést kapott.

Amikor megalakultunk, szinte csak a OB (One Brain) ágát ismertük a kineziológiának. Abból is csak az első 3 vagy négy tanfolyamon voltunk túl. Az eltelt tíz évben rengeteget fejlődött, mélyült és teljesedett a magyarországi kineziológusok tudása.

Carol Ann Hontz Magyarországra költözésével a OB módszernek több száz oktatója van már. OB képzésünk során megismerkedhettünk a módszer két alkotójával Gordon Stokes-al, és Daniel Wrhiteside-al is, ami nagy élmény volt valamennyiünk számára. Mondhatjuk, hogy a legtöbb kineziológus is ebből az ágból meríti munkájához tudását.

Szövetségünk szervezésében megismerhettük a BG-t, és Kay MC Carol Angliából tette emlékezetessé ezt a tanfolyamot. Azóta hála azoknak az oktatóknak, akiknél folytathattuk: Lise Lotte, Eördögh Kristóf, Dory Ridl, Ferdinand Brstein, több mint 20 BG oktatónál sajátítható el a kineziológiánek ez az ága.

Külön fejezetet érdemel beszámolómban Debby és Aria den Hartrog neve. Aria révén elsajátíthattuk a kineziológiának a Földünkön legelterjedtebb ágát. Tanfolyamain meggyőződhettünk, egy karizmatikus oktató személyiségével, megismerkedhettünk a TfH módszer egyszerűségével és hatékonyságával. Képzésének eredménye az a 26, majd további 9 TfH oktató, akinek ma lehetősége van ezt a kineziológiai ágat terjeszteni hazánkban. Aria az IKC vezető testületének a tagja és sokat tett - megismerve a Szövetségünk munkáját - azért, hogy a Magyarországi Kineziológusok Szövetségét a Nemzetközi Szövetség elismerje és felvegye a tagjai közé. Ma már ő a felelős a Nemzetközi Kineziolóiai Kollégiumban a magyarországi Tfh oktatásáért, s mint ilyen sokat teszt azért, hogy Nemzetközi elimerést szerezzen Szövetségünk munkájának. Szövetségünk nemzetközi megítélését tükrözi az IKC képviselőjének Aria Den Hartrognak a nyilatkozata is, melyben leszögezte, hogy a Nemzetközi Kineziológiai Kollégium, a Magyarországi Kineziológusok Szövetségét ismeri el egyedül, a kineziológia kompetens képviselőjének hazánkban.

Sokat tett Garda tónál rendezett Nemzetközi találkozón való részvételünkért. Mint tudjátok, minden évben megrendezésre kerül a Kineziológusok Nemzetközi konferenciája. Egyik évben Európa valamelyik országában, a következőben pedig, mindig valamely más földrészen. Így kerülhetett sor arra is, hogy Magyarország 2001-ben megrendezhette ezt a világtalálkozót Kecskeméten.

Aria segítségével szervezhettünk meg egy Hollandiai utazást 16 kineziológusnak, melynek során megismerkedhettünk Dr. John Thie-vel a TfH rendszer megalkotójával.
További fejlődésünket is segítette Aria, hiszen megszerveztük, és tőle tanulhattuk a kineziológia egy másik ágát, a SR-t. Ennek végén, az oktatói tanfolyamon megismerkedhettünk ismét egy kineziológiai ág alkotójával, Dr. Waine Topping-gal. Ezek a találkozások, amikor egy alkotóval találkozhatunk, mindig különösen értékesek.

Ez a tanfolyam tovább bővítette azoknak a kineziológiai ágaknak a sorát, melyeket oktatni tudunk és a kineziológusok utánpótlását, a kineziológia széleskörű - majdnem teljes skálájának - terjesztését lehetővé tette Szövetségünk.

Célkitűzéseink megvalósításához, a módszereink elismertetéséhez, önmagunk fejlődéséhez, látókörünk bővítéséhez, nagyban hozzájárult, hogy a Szövetségünk 3. évétől évenként megrendeztük az Országos Találkozóinkat. (2000-ig) Elmondhatjuk, hogy fejlődésünk itt is töretlen volt, hiszen mind több nemzetközi előadó fogadta el meghívásunkat, s a 3. országos találkozónkon már nemzetközi előadók színesítettek a programokat. Ezeknek az országos találkozóknak az előadói az élet minden területén működő kineziológusok voltak. Így nagyon érdekesek, értékesek, ötletet adók voltak valamennyiünk számára. E programok megrendezésében igen-igen nagy szerepet vállalt Köves Zsuzsa, Szövetségünk hajdani szervező titkára.

Ezek a találkozók adták az ötletet és készítették elő annak a lehetőségét, hogy a Kineziológus Világtalálkozót Magyarországon rendezzük meg. Aria támogatásával megkaptuk az IKC-től a 2001-es szervezés jogát, melynek előkészítéséhez hatalmas lendülettel fogtunk hozzá. Egyik lényeges momentuma volt ennek, hogy átalakultunk Mérsékelten Közhasznú Társasággá. Ez sem volt egyszerű.
Négy Pályázatot írtunk, csak a megrendezést célozva, de egyikre sem kaptunk semmit. Eredményes volt viszont az adók 1 %- nak a szervezése 2000. novemberében 110.000.- ; 2001-ben 24.000.-; 2002-ben 14.000.- Ft-ot kapott Szövetségünk.(Azóta kb. hasonló összegeket kapunk). A 2000.-ben kapott 110.000.- Ft, Világtalálkozó előkészítésére használtuk fel. Míg a többi, a számlánkon a számlaköltségeket fedezi. Valamelyest segítette az elő-költségek finanszírozását, hogy több adományt kaptunk, melynek összege kb. 100.000.- Ft tett ki. Itt engedjétek meg, hogy megköszönjem Kovácsné, Horváth Franciskának a munkáját, aki a legtöbb adományt szerezte szövetségünknek. De számtalan apróság megszervezése, Pl: masszázságyak a bemutatókhoz, fax, másoló, biztosítása is szükséges volt.
A Kongresszus előtt az IKC rendes értekezletének megszervezése, tovább nehezítette a szervezést.

Világtalálkozónkon 140-en vettek részt, az öt világrész szinte minden zugából voltak vendégeink, előadóink. Köves Zsuzsa Előkészítő munkáját dicsérte az is, hogy minden a Kineziológiában ismert személyiség, elfogadta meghívásunkat, és részt vett és előadásával emelte színvonalát a kongresszusnak.
Csak néhányat a teljesség igénye nélkül, eljött hozzánk és előadást tartott Gordon Stokes, Dr. John F. Thie, Dr. Wayne Topping, Coby Schasfoort asszony, Grethe Fremming, Dr.Charles Krebs…
Csodálatos előadásokat halhattunk olyan témákban, mint: Fito- kineziológia, Térrendezés és kineziológia, Szín és fényfrekvencia és a szemmozgás felhasználása a stresszoldásra, a Szégyen, mint elhanyagolt érzés, Születési sorrend és személyiségvonások, Lüscher-féle konfliktus színek, Túlélés vagy vízió, Bio-kineziológia, A kisagy – nagyagy, a cerebellum szerepe a mozgás-modulációban, az érzelmekben, és a gondolkodásban, csak hogy néhány külföldi előadó előadására utaljak. De úgy gondolom, a magyar előadók előadásai miatt sem kellett szégyenkeznünk. Mindezek meggyőzhettek bennünket arról, hogy szakmánk a kineziológia lehetőségei határtalanok. Aki nem volt ott annak ajánlom a kongresszusról szóló kézikönyvet a figyelmébe. Egy megjegyzés: a kézikönyv korlátozott számmal még hozzáférhető az érdeklődők számára. Ára 2.500.-Ft. Minden előadásról videofelvétel készült, melyet bárki rendelkezésére tudunk bocsátani. Viszont minden előadás az előadó anyanyelvén hallható, ezt vegyétek figyelembe.

A résztvevők kb.: 140 fő nagyon értékes, tartalmas és jó hangulatú három napot tölthetett el Magyarországon, hozzáférhető árakon, - a külföldi konferenciákhoz viszonyítva 2/3 árért. A megjelentek kb. 2/3 részben külföldiek voltak, a Világ minden tájáról, Észak és Dél Amerikából, Új-Zélandról, Ausztráliából, és Európa szinte minden országából, Spanyolországból, Németországból,(stb) és 1/3 részben magyarok. Ez talán kevésnek tűnik, hiszen Magyarországon ennél sokkal több olyan kineziológus van, aki meg tudta volna fizetni a részvételét. Szerintem, akinek ott kellett, hogy legyen, az ott volt. Aki nem, az örök életében sajnálhatja azt a lehetőséget, amit kihagyott az életéből.
Kiváló alkalma volt a magyarországi érdeklődő kineziológusoknak, hogy a „legnagyobbaktól” közvetlenül tanulhassanak. A konferencia előtt és után volt lehetőségünk: - Dr. Wayne Topping: a Stressz Release oktatói továbbképzése; Dr. John F. Thie, a TfH szintézise, a metaforák használata; Dr. Charles Krebs: Agyintegráció; Gordon Stokes: Stresszmentes tanulás, és A Valós Valóság című tanfolyamokon - tovább képezni magunkat.
A Kongresszusunk fő szervezője Köves Zsuzsa akinek emberfeletti munkáját ezúton is ki szeretném emelni, és megköszönni.
Találkozónk különleges lehetőséget biztosított a magyarországi kineziológusoknak, hogy megismerkedjenek a Világ élvonalbeli kineziológiai alkotóival, zsenijeivel.

Szövetségünk 17 éve alatt, minden hónapban találkozóink voltak, melyek elősegítették a konzultációt, tudásunk gyarapításátt, fejlődését. Érdekességként: a rendszeres összejövetelre való invitálás meghívóját 1992.02.24-én küldtük ki. Havi rendes találkozóinkon számtalan előadó tartott értékesebbnél értékesebb előadásokat, különböző témákban. Hogy csak néhányat említsek: Müller Péter, prof. Dr. Török Szilveszter, Molnár V. József, Kalo Jenő, Váradi Tibor, Dr. Farkas Tibor szexológus, Ungi Aranka Gordon Módszert, Szilvási Judit Feng Shui, Pistyur Imre a Pilisi Hegyek energetikája, Kónya Albert asztrológia, Vadócz Erzsébet Számisztika, Joshi Bharat tarot, Dr Tihanyi István Íriszdiagnosztika, de eljött hozzánk Ferencsik Pista bácsi, Kássa László, Franciska édesapja és Hollandiából Kocsis Magda is, akiknek az előadása segítették kitenkintésünket a társtudományokra. Számtalan előadást, tartottunk mi is, a szövetség tagjai, akik a kineziológia különböző szeletét, speciális oldásokat, lehetőségeket, mutattak nekünk előadásaikban, szintén a teljesség igénye nélkül: Várkonyi György járt az élen az előadások vállalásában ( a ’90-s években), de kiváló előadásokat halhattunk Korcsmáros Magdától, Farkasné Horváth Erzsébettől is. Ezt a hagyományt folytattuk, és a legutóbbi időkben a rendszeresen látogató tagok közül, szinte mindenki tartott előadást: Várkonyi György, János Péter, Kovácsné Horváth Franciská és Simon Kata többet is. De a számszerű felsorolás nélkül említeném meg még, Villing Zsuzsát, Escher Andit, Arit, Ágit és Kertész Jánost. Mindenkinek köszönetemet fejezem ki ezért a szövetségünk nevében.

Ezeknek az eredményeknek az elérése természetesen az egész hazai kineziológus társadalom eredményei, de ki szeretném emelni, és egyúttal megköszönni a munkáját, néhányuknak, akik mellettem állva, támogatva a munkámat, sokat tettek a Szövetségünk munkájáért, az egész hazai kineziológia ügyéért.
Egyesületünk titkárának Várkonyi Györgynek, aki segítő-készségével szakmai tudásával, támogatásával sokat segített egyesületünk céljainak megvalósításában.
Szabó Katinak, a volt gazdasági vezetőnknek, aki munkájával hozzájárult a legnehezebb gazdasági időszaknak, a kongresszus gazdasági eredményének tisztázásában.
Mácsik Katának, aki nemcsak gazdasági vezetőnk, de a jegyzőkönyvek gépelését is ő végzi szorgalmasan.
Dr Simon Katalinnak, aki áldozatos szervező munkájával, szinte mindig segítő emberként állt mellettem, és kihúzott a nehéz helyzetekből.
Korcsmáros Magdának, Szövetségünk Felügyelő Bizottságának a vezetéségéért, és az eljárásaink törvényességének betartásáért végzett munkájáért. Valamint ő volt az az ember, aki észrevehetetlen, apró munkákban a háttérben tevékenykedett, hogy a többi tisztségviselő is jobban el tudja látni a feladatát.
Még egyszer említve Köves Zsuzsát, aki nemcsak az országos találkozóinkban, hanem Szövetségünk kecskeméti tagozatának az összefogásában is bizonyította szervezési készségét, dinamizmusát. Most nem említem meg minden tisztségviselő munkáját, de egyes évi beszámolókban mindig kiemeltem mindenki tevékenységét.
Engedjétek meg, hogy megemlítsem János Alexet is, akinek a nyelvtudása nélkül alig boldogultunk volna a nemzetközi kapcsolataink építésében, ápolásában, valamint a kineziológia Stress Release ága is rejtve maradt volna előttünk nélküle.
Itt Szeretném megköszönni Somlai Györgynek, hogy Könyvelésünket vezette, és a minden évben kötelező különböző Állami Szervek felé elkészítette az adóbevallásainkat, és mindent, amit halandó ember követni sem tud. Mindezt ingyen és bérmentve. Sajnos egészségi állapota miatt Tőle is meg kellett válnunk idén júliusban. De megtaláltuk azt az embert, aki folytatja az ő tevékenységét, igen emberséges anyagiakért.
Nagyon fontos és jelentős az, hogy minden évben igyekszünk adóink 1% ának befizetésével több adományt összegyűjteni, ami tulajdonképpen meg is látszik a számlánk alakulásán.

Szövetségünk egyszámláján 2003. 01. 31.-én 164.640.- Ft-ot tartottak nyilván, pénztárunkban 20.600.-Ft volt. Azóta az 1%-okból a számlánk kövéredett: 2007. augusztus 31.-én a számlánkon 242.037.- Ft-ot tartunk nyilván. A pénztárunkban 132.300.-Ft van jelenleg.
Terveink között szerepel egy saját honlap létrehozása, mely folyamatban van, remélhetőleg tovább segíti munkánkat és öregbíti nevünket.

Néhány érdekességet még megemlítenék:
A megalakulás és a mostani vezetőséget. Emlékezzünk az elsőkre is szeretettel, no meg a jelen vezetőségre, akik az utóbbi 5 évben öregbítették tisztségükkel a múltunkat. Természetesen közben is volt vezetőség váltás, no meg rendkívüli kooptálás, amikor tagjaink vagy meghaltak, vagy kiléptek, mert ilyen is volt, valljuk be őszintén.

42 fő volt jelen az megalakuláskor, akik tagok is lettek. Rohamosan nőtt a létszámunk évről évre: 60-64-74 lett a létszámunk. Ekkor már 1997-t írunk. Aztán megmaradt egy mag, melyhez folyamatosan  csatlakoznak az új kollégák.

Tehát:

Megalakuláskor: Jelenleg (akik most lemondanak)

Elnök: János Péter Dr János Péter
Titkár: Várkonyi György Várkonyi György
Gazd.vez: Horváth Istvánné Mácsik Viktorné Kata
Felügyelő Bizottság: Korcsmáros Magda Korcsmáros Magda
Tagok: Pölcz Katalin Detkovics Éva
Horváth Klára Kelemen Margit
Zurbó Péter
Parádi Gáspárné
Pitz Ágnes
Etikai Bizottság: Gárdos Mária Rudnay Márta
Tagok: Rudnay Márta Dr Simon Katalin
Jónai Éva Hava Villing Zsuzsa
Magyar Mária
Zsurnai Éva
Szakmai Kordinátorok: Farkasné Horváth Erzsébet
Escher Andrea
János Alex

Agitációs Frakció: Dr Simon Katalin
Villing Zsuzsa

Nem említettem meg minden vezetőségi tagot, akik közben végezték eredményes munkájukat, talán megtehettem volna. De most nem a történetünk pontos forgatókönyvének megírása a cél. Akiket nem említettem, azoknak is köszönöm munkájukat, hiszen egy időszak fontos építőkövei voltak közösségünknek.
Jó és örömteli néha a kezdetekre is gondolni, hiszen ez is lelkesedéssel tölthet el bennünket, hiszen nem féltünk, hogy nem fogjuk tudni, amit tanultunk, nem tartottunk semmit lehetetlennek. Ez bizony erőt adhat akkor, mikor nehéz időket élünk át. Mert ilyen is volt.


A Bizottságok is végezték csöndes, de eredményes munkájukat. A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy a Szövetség a törvényeknek megfelelően működött, a pénzfelhasználás a pénzforgalmi előírásoknak megfelelően történt. A 15 év alatt viszont az Etikai Bizottság nem zárt ki egyetlen tagot sem, nem volt ok ilyen lépésre.

Köszönöm minden szövetségi tagunknak a munkáját, akik nélkül nem jöhetett volna létre a Szövetség és a jó-híre sem!

Kérem a tagságot, hogy majd, ha az új vezetőséget megválasztotta, és az elkövetkező időszak terveit vitatja meg, gondolja végig, mit lehetne tenni azért, hogy a Szövetségünkről még többen tudjanak, s ezáltal lehetőség adódjon arra, hogy ismét több legyen a tagsági létszám.

Köszönet és elismerés illeti minden említett és nem említett eredményért, minden hazánkban élő kineziológust, Szövetségünk minden tagját.
Kérem a tagságot, fogadja el beszámolómat.

Budapest, 2009. október 2.

 

 


Dr. János Péter
elnök