IASK a Szakosodott Kineziológusok Nemzetközi Szövetsége

IASK 1987-ben alakult az Egyesült Államokban mindenki számára, aki az izomtesztelés/izom ellenőrzés művészetével dolgozik.

Dr. Thie és Gordon Stokes támogatásával Jim Reid alapította 1987-ben.

 Jim Reid Dr. Thie közeli munkatársa a TFH «szintézis fájának» megalkotója,melynek felhasználásával készült a EARL Cook és Jan Cole által továbbfejlesztett  jelenleg is használatban lévő TFH interaktív « fa ». 

Többek között olyan kutatásokat  végeznek, amelyekben különböző országok együtt vesznek részt.

Kutatási eredményeik részben megtalálhatóak a honlapjukon.

Az IASK célkítűzései

IASK az aktív Kinesiológusok nemzetközi szövetsége - egy baráti társaság -, aki világszerte a kineziológia szellemét és eszméit közvetíti.
IASK összehozza azokat a szakembereket, akik a  kineziológia bármely formáját gyakorolják.

Az IASK tagok ösztönzik és gazdagítják egymást a saját személyes és  szakmai fejlődésüket illetően.

A világszerte felhalmozott rengeteg tudás és tapasztalat megosztásával felbecsülhetetlen  forráshoz juthatunk a  kreatív növekedés és produktivitást illetően.

IASK CÉLOK
- A kineziológia szakmai képének  kialakítása világviszonylatban
- Egy olyan fórum biztosítsa, ahol a személyes és szakmai tapasztalatok cseréjére van lehetőség
- Nemzetközi konferenciák és találkozók szervezése
- Az új Kineziológia technikák bemutatásának és megvitatásának fóruma legyen

- Iránymutatást ad abban, hogy a gyakorló szakemberek hogyan vállaljanak személyes felelősségüket az IASK Etikai Kódexének alapján.

IASK is olyanokat vár a szövetségükbe, akik izomteszteléssel dolgoznak és elfogadják az Etikai Kódexüket, amely eléggé lényegre törő:

IASK - ETIKAI KÓDEX
Munkám végzése során én, mint IASK TAG a Nemzetközi szakosodott Kineziológusok szövetségének tagja,elkötelezem magam a következő elvek mellett:
- A klienseimmel integritással dolgozom és a szakmai titkot megtartom.
- Nem diagnosztizálok, nem kezelek és nem írok fel semmit, hacsak nincs ehhez külön végzettségem és engedélyem.
- Az izomtesztelést biológiai visszajelzés céljából használom a kliens - oktatáshoz kapcsolódóan.
- Tetteim a kliensek, diákok és a kollégák iránti tiszteletet és
megbecsülést fejezik ki.
- Felelősséget vállalok a folyamatos önképzésemért és fejlődésemért.

 

Tagság

Az IASK alapítóokiratnak megfelelően

Fogalommeghatározások:

Az  IASK alapszabályának 5. pontja a Szakosodott Kineziológus fogalmát a  következőképpen határozza meg:

 

a/„A szakosodott kineziológia az adott személy - energetikai rendszerének - meghatározásának és értékelésének a művészete. Mindez precíziós izomteszteléssel, biofeedback  (visszacsatolási) mechanizmussal történik.

Ugyanezzel az izomteszetléses visszacsatolással, a Szakosodott Kinesiológus  beazonosítja a megfelelő korrekciókat  az energetikai rendszereken belüli egyensúly  támogatása, helyreállítása és fenntartása érdekében.”

 

b/A Szakosodott Kineziológus , mint az IASK  bejegyzett tagja a speciális kineziológiai módszerek  és oktatási modell segítségével fejleszti  a  maga és kliensei tudatosságát és hajlandóságát mindenki saját jólétének előmozdítása érdekében.